Home/Thư Viện Ánh, Tin Tức Hoạt Động/Trường MG Mẫu Giáo Hải Cảng tổ chức Hội thi “Bé với ngày hội an toàn giao thông” nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tăng cường các hoạt động trải nghiệm và chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Thư Viện Ánh