Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Hải Cảng

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 39


Ban giám hiệu 2023-12-20T10:41:54+00:00

Lê Thị Thanh Thảo

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thông tin thêm: Phường Đống Đa – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Nguyễn Thị Kiều Trang

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thông tin thêm: Phường Ghềnh Ráng – TP. Quy Nhơn – Bình Định