Trường mẫu giáo Hải Cảng

Phiếu đăng ký dự tuyển năm học 2023-2024

mnhaicang 15/06/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 Kính gửi: Trường mầm non/mẫu giáo:……………………………………… Họ và tên trẻ:………………………………………………………………………. Số định danh cá nhân:………………………………………………………………….. Ngày tháng năm sinh:…………………….Nơi sinh:………………………………….. Dân tộc:……………………….………… Quốc tịch:………………..……………….. Nơi thường trú:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Nơi ở hiện […]

Thông báo kế hoạch cho khai giảng năm học mới

Quản Trị 10/09/2017

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực […]